Temporarily closed for servicing ~ Tymczasowo zamknięty do naprawy

Temporarily closed for servicing ~ Tymczasowo zamknięty do naprawy

about us ~ o nas


KRESY-SIBERIA VIRTUAL MUSEUM

Dedicated to research, remembrance and recognition of Poland’s citizens fighting for freedom and survival in eastern Poland and in forced exile during World War II.

WIRTUALNE MUZEUM KRESY-SYBERIA

Powołane do badania, upamiętnienia i uznania obywateli polskich walczących o życie i wolność w okresie II wojny światowej, w okupowanych  Kresach Wschodnich Polski i na uchodźstwie. 

Contact Us ~ Kontakt z nami

Please write to us / proszę napisać:

KRESY-SIBERIA FOUNDATION

FUNDACJA "KRESY-SYBERIA"


ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

POLAND


tel. +48 22 211 88 88


www.Kresy-Siberia.org

e-mail : admin@Kresy-Siberia.org
 

-----------------------------------------------

PLEASE DONATE ~ PROSZĘ PODARUJ :